UPS ASTRID: Thetys
Cechy główne:
• topologia on-line z podwójnym przetwarzaniem i separacją transformatorową DC/AC falownika,
• nowoczesny prostownik IGBT z bardzo wysokim wejściowym współczynnikiem mocy oraz bardzo niskim współczynnikiem harmonicznych prądu wejściowego,
• idealnie czyste i stabilne napięcie sinusoidalne na wyjściu zasilacza,
• pełna separacja zasilanych urządzeń od zakłóconej i niestabilnej sieci zasilającej,
• trzy modele podstawowe: 100kVA, 125kVA i 160kVA w układzie faz we/wy: 3/3,
• małe straty własne i wysoka sprawność całkowita,
• wbudowany bypass wewnętrzny elektroniczny i serwisowy,
• wymagane akumulatory zewnętrzne,
• panel sterowania: LCD, LED + keyboard,
• łatwy i szybki serwis,
• liczne zabezpieczenia wewnętrzne,
• możliwe konfiguracje równoległe/redundantne do 6 jednostek,
• obudowa wolno stojąca,
• bogate wyposażenie dodatkowe,
• wszechstronne oprogramowanie umożliwiające bezobsługową współpracę z siecią komputerową.

Przeznaczenie:
• centralny UPS dla dużych sieci komputerowych z osprzętem sieciowym LAN,
• systemy sieciowe jedno- i wieloserwerowe,
• pokoje i centra IT w szpitalach, bankach, administracji i przemyśle,
• sprzęt medyczny,
• sterowniki przemysłowe oraz 3-fazowe urządzenia przemysłowe,
• systemy oświetlenia dowolnego typu,
• możliwe bardzo długie czasy podtrzymania.

Gwarancja: on-site, pełna na elektronikę i akumulatory, 12-miesiący od dnia zainstalowania na obiekcie.
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.