ARA UPS line-interactive: PowerSine LT
Seria zasilaczy UPS PowerSine LT to bardzo nowoczesne produkty zbudowane w cyfrowej technologii line-interactive z sinusoidalnym napi?ciem wyj?ciowym, zarówno podczas pracy sieciowej jak i akumulatorowej. Wyj?tkowe parametry techniczne zdecydowanie wyró?niaj? te produkty na tle konkurencji. UPS-y te ??cz? w sobie zalety wi?kszo?ci zasilaczy line-interactive (wysok? sprawno??) oraz zasilaczy on-line (czyste stabilne napi?cie sinusoidalne na wyj?ciu). W ten sposób ich spektrum zastosowa? jest bardzo szerokie.
Seria PowerSine LT jest rozwini?ciem serii standardowej PowerSine. Modele LT przystosowane s? do wspó?pracy z zewn?trznymi blokami akumulatorowymi (jednym lub wi?cej) zapewniaj?c bardzo d?ugi czas podtrzymania a jednocze?nie, dzi?ki bardzo wydajnemu uk?adowi ?adowania, zapewniaj? bardzo krótki czas ?adowania.

Cechy g?ówne:
• topologia line-interactive ze sterowaniem mikroprocesorowym,
• czyste napi?cie sinusoidalne na wyj?ciu,
• zewn?trzne bloki akumulatorowe (jeden lub wi?cej),
• dwa rodzaje panelu sterowania: wersja LED i wersja LCD,
• Super AVR - precyzyjna, pi?ciopunktowa automatyczna regulacja napi?cia wyj?ciowego podczas pracy sieciowej,
• zabezpieczenia przed: przeci??eniami, zwarciami i przegrzaniem,
• pe?na ochrona linii zasilania, tel./modem i sieci LAN,
• pi?ciopunktowe linijki LED/LCD stanu obci??enia wyj?cia i na?adowania akumulatorów,
• prze??czniki konfiguracyjne,
• zimny start (DC start),
• Advanced Battery Management (ABM) - autotesty, szybkie dwuetapowe ?adowanie, wyd?u?ona ?ywotno??,
• Green Power Management (GPM) - funkcja umo?liwiaj?ca wy??czenie UPS-a pracuj?cego z baterii bez obci??enia,
• wszechstronne oprogramowanie (zawarte w cenie produktu) umo?liwiaj?ce bezobs?ugow? wspó?prac? z sieci? komputerow?,
• estetyczna i ergonomiczna obudowa ze sterowanym wentylatorem wewn?trznym,
• z??cze DC, du?a liczba gniazd wyj?ciowych oraz bogate wyposa?enie dodatkowe.
Ponadto, w modelach ze specjalizowanym wy?wietlaczem LCD:
• sygnalizacja stanów UPS-a za pomoc? wielu piktogramów,
• odczyt liczbowy wielu parametrów wewn?trznych UPS-a,
• EBT - bie??ce szacowanie pozosta?ego czasu podtrzymania podczas pracy z baterii.

Przeznaczenie:
D?ugi czas podtrzymania dla nw. urz?dze?:
• komputery osobiste, stacje robocze, serwery, ma?e sieci komputerowe (do ok. 10 komputerów),
• sprz?t biurowy, telekomunikacyjny i sieciowy LAN,
• obs?uga sprzeda?y: kasy fiskalne, wagi elektroniczne, skanery,
• sprz?t laboratoryjny i medyczny,
• sterowniki przemys?owe,
• o?wietlenie zwyk?e i energooszcz?dne,
• systemy CO.

Modele oznaczone * s? dost?pne do wyczerpania zapasów

Gwarancja: door-to-door, 24 miesi?ce pe?nej gwarancji na elektronik? i akumulatory. FAQ
Pliki do pobrania: Ulotka_UPS_PowerSine
Seria PowerSine LT zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaMoc
wyj?ciowa
Autonomia
100/80/50%
obci??enia
?adowanieCena
netto
Dane
szczegółowe
UPS PowerSine S1000LT 1000VA/650Wzale?na od zewn. akumulat.48V/10A1040 PLN więcej
UPS PowerSine S1500LT * 1500VA/900Wzale?na od zewn. akumulat.48V/10A1410 PLN więcej
UPS PowerSine S2200LT 2200VA/1350Wzale?na od zewn. akumulat.48V/10A1610 PLN więcej
UPS PowerSine SP1000LT 1000VA/650Wzale?na od zewn. akumulat.48V/10A1100 PLN więcej
UPS PowerSine SP1500LT * 1500VA/900Wzale?na od zewn. akumulat.48V/10A1470 PLN więcej
UPS PowerSine SP2200LT 2200VA/1350Wzale?na od zewn. akumulat.48V/10A1670 PLN więcej
Wyżej wymienione produkty współpracują z
ZdjęcieNazwaCena
netto
Dane
szczegółowe
Blok akumulatorowy PowerSine BA48/121020 PLNwięcej
Blok akumulatorowy PowerSine BA48/241670 PLNwięcej
Oprogramowanie UPSilon2000 for Windows100 PLNwięcej
Oprogramowanie UPSilon for UNIX170 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini250 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini LCD270 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent II492 USDwięcej
Typowe zestawy UPS z blokami akumulatorowymi
Model UPS / BlokiBA48/12BA48/24
S1000LTwięcejwięcej
S2200LTwięcejwięcej
SP1000LTwięcejwięcej
SP2200LTwięcejwięcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.