Bloki akumulatorowe: PowerSine
Bloki akumulatorowe PowerSine zosta?y zaprojektowane do wspó?pracy z zasilaczami serii PowerSine LT (które nie posiadaj? wewn?trznych akumulatorów). Kompaktowa obudowa bloków pozwoli?a na umieszczenie wewn?trz akumulatorów o bardzo du?ej pojemno?ci zapewniaj?cych bardzo d?ugie czasy podtrzymania. Uniwersalna budowa bloku umo?liwia wykorzystanie go równie? do wspó?pracy z zasilaczami UPS innych serii, nawet pracuj?cych przy innych napi?ciach DC. Wygodne, szybkie z??cze DC oraz automatyczne bezpieczniki u?atwiaj? eksploatacj? bloków. Opcjonalnie mo?na umie?ci? w nim drugie z??cze DC do pod??czenia kolejnego bloku (lub kolejnych bloków).
Na panelu frontowym umieszczono informacje u?atwiaj?ce orientacyjn? ocen? czasu podtrzymania zestawu UPS-blok przy danym obci??eniu.

Cechy g?ówne:
• kompaktowa obudowa wolno stoj?ca zgrana wzorniczo z UPS serii PowerSine LT,
• du?a pojemno?? akumulatorów,
• wygodne, szybkie z??cze DC,
• bezpieczniki automatyczne,
• tabele umieszczone na panelu frontowym, u?atwiaj?ce ocen? obci??enia oraz jego czas podtrzymania,
• mo?liwo?? do??czania kolejnych bloków poprzez opcjonalne, dodatkowe z??cze DC,
• mo?liwe ró?norodne kombinacje: napi?cie x pojemno??.

Przeznaczenie:
• do wspó?pracy z zasilaczami serii PowerSine LT,
• zapewniaj? nawet wielogodzinne czasy podtrzymania,
• mo?liwa wspó?praca z UPS-ami innych serii.

Gwarancja: door-to-door, 24 miesi?ce pe?nej gwarancji na sprz?t i akumulatory. FAQ
Seria PowerSine zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaNapi?cie
znamionowe
Pojemno??
znamionowa
Cena
netto
Dane
szczegółowe
Blok akumulatorowy PowerSine BA48/12 48Vdc12Ah1020 PLN więcej
Blok akumulatorowy PowerSine BA48/24 48Vdc24Ah1670 PLN więcej
Wyżej wymienione produkty współpracują z
ZdjęcieNazwaCena
netto
Dane
szczegółowe
UPS PowerSine S1000LT1040 PLNwięcej
UPS PowerSine S1500LT *1410 PLNwięcej
UPS PowerSine S2200LT1610 PLNwięcej
UPS PowerSine SP1000LT1100 PLNwięcej
UPS PowerSine SP1500LT *1470 PLNwięcej
UPS PowerSine SP2200LT1670 PLNwięcej
Typowe zestawy UPS z blokami akumulatorowymi
Model UPS / BlokiBA48/12BA48/24
S1000LTwięcejwięcej
S2200LTwięcejwięcej
SP1000LTwięcejwięcej
SP2200LTwięcejwięcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.