ARA UPS line-interactive: PowerSine
Seria zasilaczy UPS PowerSine to bardzo nowoczesne produkty zbudowane w cyfrowej technologii line-interactive z sinusoidalnym napi?ciem wyj?ciowym, zarówno podczas pracy sieciowej jak i akumulatorowej. Wyj?tkowe parametry techniczne zdecydowanie wyró?niaj? te produkty na tle konkurencji. UPS-y te ??cz? w sobie zalety wi?kszo?ci zasilaczy line-interactive (wysok? sprawno??) oraz zasilaczy on-line (czyste stabilne napi?cie sinusoidalne na wyj?ciu). W ten sposób ich spektrum zastosowa? jest bardzo szerokie.
Zasilacze PowerSine posiadaj? wewn?trzne akumulatory zapewniaj?ce standardowe czasy podtrzymania oraz nieco wyd?u?one czasy w modelach "plus". D?u?sze czasy zapewniaj? modele serii PowerSine LT z zewn?trznymi blokami akumulatorowymi.

Cechy g?ówne:
• topologia line-interactive ze sterowaniem mikroprocesorowym,
• czyste napi?cie sinusoidalne na wyj?ciu,
• dwa rodzaje panelu sterowania: wersja LED i wersja LCD,
• Super AVR - precyzyjna, pi?ciopunktowa automatyczna regulacja napi?cia wyj?ciowego podczas pracy sieciowej,
• zabezpieczenia przed: przeci??eniami, zwarciami i przegrzaniem,
• pe?na ochrona linii: zasilania, tel./modem i sieci LAN,
• pi?ciopunktowe linijki LED/LCD stanu obci??enia wyj?cia i na?adowania akumulatorów,
• prze??czniki konfiguracyjne,
• zimny start (DC start),
• Advanced Battery Management (ABM) - autotesty, szybkie dwuetapowe ?adowanie, wyd?u?ona ?ywotno??,
• Green Power Management (GPM) - funkcja umo?liwiaj?ca wy??czenie UPS-a pracuj?cego z baterii bez obci??enia,
• wszechstronne oprogramowanie (zawarte w cenie produktu) umo?liwiaj?ce bezobs?ugow? wspó?prac? z sieci? komputerow?,
• estetyczna i ergonomiczna obudowa,
• du?a liczba gniazd wyj?ciowych oraz bogate wyposa?enie dodatkowe.
Ponadto, w modelach ze specjalizowanym wy?wietlaczem LCD:
• sygnalizacja stanów UPS-a za pomoc? wielu piktogramów,
• odczyt liczbowy wielu parametrów wewn?trznych UPS-a,
• EBT - bie??ce szacowanie pozosta?ego czasu podtrzymania podczas pracy z baterii.

Przeznaczenie:
• komputery osobiste, stacje robocze, serwery, ma?e sieci komputerowe (do ok. 10 komputerów),
• sprz?t biurowy, telekomunikacyjny i sieciowy LAN,
• obs?uga sprzeda?y: kasy fiskalne, wagi elektroniczne, skanery,
• sprz?t laboratoryjny i medyczny,
• sterowniki przemys?owe,
• o?wietlenie zwyk?e i energooszcz?dne,
• systemy CO.

Gwarancja: door-to-door, 24 miesi?ce pe?nej gwarancji na elektronik? i akumulatory. FAQ
Pliki do pobrania: Ulotka_UPS_PowerSine
Seria PowerSine zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaMoc
wyj?ciowa
Autonomia
100/80/50%
obci??enia
Funkcje/CechyCena
netto
Dane
szczegółowe
UPS PowerSine S1000 1000VA/600W4/6/12minsinus, Super AVR, panel LED, ABM, GPM, DC start, RS232, UPSilon2000, ochrona przepi?c. x3 linie, wyj?cia x6.780 PLN więcej
UPS PowerSine S1500 1500VA/900W5/7/15minsinus, Super AVR, panel LED, ABM, GPM, DC start, RS232, UPSilon2000, ochrona przepi?c. x3 linie, wyj?cia x6.1100 PLN więcej
UPS PowerSine S2000 2000VA/1200W5/8/17minsinus, Super AVR, panel LED, ABM, GPM, DC start, RS232, UPSilon2000, ochrona przepi?c. x3 linie, wyj?cia x6.1320 PLN więcej
UPS PowerSine SP1000 1000VA/600W4/6/12minsinus, Super AVR, panel LCD, ABM, GPM, EBT, DC start, RS232, UPSilon2000, ochrona przepi?c. x3 linie, wyj?cia x6.840 PLN więcej
UPS PowerSine SP1500 1500VA/900W5/7/15minsinus, Super AVR, panel LCD, ABM, GPM, EBT, DC start, RS232, UPSilon2000, ochrona przepi?c. x3 linie, wyj?cia x6.1160 PLN więcej
UPS PowerSine SP2000 2000VA/1200W5/8/17minsinus, Super AVR, panel LCD, ABM, GPM, EBT, DC start, RS232, UPSilon2000, ochrona przepi?c. x3 linie, wyj?cia x6.1380 PLN więcej
Wyżej wymienione produkty współpracują z
ZdjęcieNazwaCena
netto
Dane
szczegółowe
Oprogramowanie UPSilon2000 for Windows100 PLNwięcej
Oprogramowanie UPSilon for UNIX170 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini250 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini LCD270 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent II492 USDwięcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.