Bloki akumulatorowe: PowerOn
Bloki akumulatorowe PowerOn stworzono do wspó?pracy z zasilaczami serii PowerOn LT (które nie posiadaj? wewn?trznych akumulatorów).
Wewn?trz bloku znajduj? si? akumulatory o bardzo du?ej pojemno?ci zapewniaj?ce bardzo d?ugie czasy podtrzymania nawet przy du?ych obci??eniach. Wygodne kó?ka obrotowe u?atwiaj? przesuwanie bloków pomimo ich du?ej masy. Dodatkowe, wykr?cane w dó? nó?ki umo?liwiaj? stabilne i bezpieczne posadowienie w miejscu docelowym. Podwójny bezpiecznik topikowy zapewnia jego bezpieczn? eksploatacj?.

Cechy g?ówne:
• obudowa wolno stoj?ca zgrana wzorniczo z UPS serii PowerOn LT,
• kó?ka obrotowe do swobodnego przesuwania bloku,
• du?a pojemno?? akumulatorów,
• listwa zaciskowa do trwa?ego po??czenia elektrycznego z UPS,
• podwójne zabezpieczenie w torze DC,
• mo?liwo?? do??czania kolejnych bloków akumulatorowych,
• mo?liwe ró?norodne kombinacje: napi?cie x pojemno??.

Przeznaczenie:
• do wspó?pracy z zasilaczami serii PowerOn LT,
• zapewniaj? nawet wielogodzinne czasy podtrzymania,
• mo?liwa wspó?praca z UPS-ami innych serii.

Gwarancja: door-to-door, 24 miesi?ce pe?nej gwarancji na sprz?t i akumulatory.
Seria PowerOn zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaNapi?cie
znamionowe
Pojemno??
znamionowa
Cena
netto
Dane
szczegółowe
Blok akumulatorowy PowerOn BA192/17 192Vdc17Ah1186 USD więcej
Blok akumulatorowy PowerOn BA192/28 192Vdc28Ah1881 USD więcej
Blok akumulatorowy PowerOn BA192/42 192Vdc42Ah2865 USD więcej
Blok akumulatorowy PowerOn BA192/65 192Vdc65Ah4071 USD więcej
Wyżej wymienione produkty współpracują z
ZdjęcieNazwaCena
netto
Dane
szczegółowe
UPS PowerOn H10K 1/13906 USDwięcej
UPS PowerOn H10K 3/14327 USDwięcej
UPS PowerOn H40C1 1/11932 USDwięcej
UPS PowerOn H40C2 1/12048 USDwięcej
UPS PowerOn H60C1 1/12785 USDwięcej
UPS PowerOn H60C2 1/12860 USDwięcej
UPS PowerOn H60C3 1/12982 USDwięcej
UPS PowerOn H80C2 1/13458 USDwięcej
UPS PowerOn H80C3 1/13566 USDwięcej
UPS PowerOn H10KC2 1/14379 USDwięcej
UPS PowerOn H10KC3 1/14492 USDwięcej
UPS PowerOn H40C1 3/12091 USDwięcej
UPS PowerOn H40C2 3/12207 USDwięcej
UPS PowerOn H60C1 3/12947 USDwięcej
UPS PowerOn H60C2 3/13071 USDwięcej
UPS PowerOn H60C3 3/13187 USDwięcej
UPS PowerOn H80C2 3/13769 USDwięcej
UPS PowerOn H80C3 3/13895 USDwięcej
UPS PowerOn H10KC2 3/14857 USDwięcej
UPS PowerOn H10KC3 3/14944 USDwięcej
Typowe zestawy UPS z blokami akumulatorowymi
Model UPS / BlokiBA192/17BA192/28BA192/42BA192/65
H10KC2 3/1  więcejwięcej
H40C1 1/1więcejwięcejwięcejwięcej
H40C2 1/1 więcejwięcejwięcej
H60C1 1/1więcejwięcejwięcejwięcej
H60C2 1/1 więcejwięcejwięcej
H80C2 3/1 więcejwięcejwięcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.