UPS ARA on-line: PowerLine LT
Seria UPS PowerLine LT (long time) to bardzo nowoczesne produkty, w których zastosowano najnowsze osi?gni?cia techniki przetwarzania energii w zasilaczach UPS, a w tym:
• lekka beztransformatorowa konstrukcja falownika,
• przyjazna dla ?rodowiska technologia IGBT prostownika z niskim THDi.
Zasilacze serii LT wymagaj? do??czenia zewn?trznych akumulatorów, najlepiej dedykowanych bloków PowerLine gdy? s? zgodne wzorniczo z zasilaczami. Mo?na oczywi?cie zastosowa? inne zewn?trzne szafy czy stojaki akumulatorowe.
W odró?nieniu od modeli standardowych zamiast wewn?trznych akumulatorów, w serii LT zamontowano wysoko wydajne uk?ady ?adowania, zapewniaj?ce bardzo krótki czas regeneracji nawet bardzo du?ych bloków czy zestawów bloków akumulatorowych.

Cechy g?ówne:
• topologia beztransformatorowa on-line z podwójnym przetwarzaniem zapewniaj?ca bardzo ma?e wymiary i wag? urz?dzenia,
• nowoczesny prostownik IGBT z bardzo wysokim wej?ciowym wspó?czynnikiem mocy oraz bardzo niskim wspó?czynnikiem harmonicznych pr?du wej?ciowego,
• idealnie czyste i stabilne napi?cie sinusoidalne na wyj?ciu zasilacza,
• pe?na separacja zasilanych urz?dze? od zak?óconej i niestabilnej sieci zasilaj?cej,
• trzy modele: 1kVA, 2kVA i 3kVA dost?pne w uk?adzie faz we/wy: 1/1,
• bardzo ma?e straty w?asne i bardzo wysoka sprawno?? ca?kowita,
• bypass wewn?trzny,
• akumulatory zewn?trzne,
• panel sterowania zawieraj?cy: diody LED stanu UPS-a oraz dwa przyciski steruj?ce,
• liczne zabezpieczenia wewn?trzne,
• lekka obudowa wolno stoj?ca lub rack 19",
• bogate wyposa?enie dodatkowe,
• wszechstronne oprogramowanie (zawarte w cenie produktu) umo?liwiaj?ce bezobs?ugow? wspó?prac? z sieci? komputerow?.

Przeznaczenie:
D?ugi czas podtrzymania dla nw. zastosowa?:
• centralny UPS dla ma?ych sieci komputerowych (3-15 komputerów) z osprz?tem sieciowym LAN,
• systemy sieciowe jedno- i wieloserwerowe,
• pojedyncze serwery i stacje robocze,
• sterowniki przemys?owe,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu.
Ponadto:
• ze wzgl?du na ma?e rozmiary - idealne do ma?ych pomieszcze?,
• wspó?praca z generatorem pr?dotwórczym.

Gwarancja: door-to-door, 24 miesi?ce pe?nej gwarancji na elektronik? i akumulatory.
Pliki do pobrania: Ulotka_UPS_PowerLine
Seria PowerLine LT zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaMoc
wyj?ciowa
Fazy
we/wy
Autonomia
100/80/50%
obci??enia
?adowanieCena
netto
Dane
szczegółowe
UPS PowerLine M1000LT 1000VA/700W1/1zale?na od zewn. akumulat.36V/7,5A więcej
UPS PowerLine M2000LT 2000VA/1400W1/1zale?na od zewn. akumulat.96V/7,5A2680 PLN więcej
UPS PowerLine M3000LT 3000VA/2100W1/1zale?na od zewn. akumulat.96V/7,5A3090 PLN więcej
UPS PowerLine M1000LT-RM 1000VA/700W1/1zale?na od zewn. akumulat.36V/7,5A więcej
UPS PowerLine M2000LT-RM 2000VA/1400W1/1zale?na od zewn. akumulat.96V/7,5A2780 PLN więcej
UPS PowerLine M3000LT-RM 3000VA/2100W1/1zale?na od zewn. akumulat.96V/7,5A3190 PLN więcej
Wyżej wymienione produkty współpracują z
ZdjęcieNazwaCena
netto
Dane
szczegółowe
Oprogramowanie UPSilon2000 for Windows100 PLNwięcej
Oprogramowanie UPSilon for UNIX170 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini250 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent mini LCD270 USDwięcej
Adapter SNMP NetAgent II492 USDwięcej
Blok akumulatorowy PowerLine BA96/071016 PLNwięcej
Blok akumulatorowy PowerLine BA96/121688 PLNwięcej
Blok akumulatorowy PowerLine BA36/14986 PLNwięcej
Blok akumulatorowy PowerLine BA36/211097 PLNwięcej
Blok akumulatorowy PowerLine BA36/281520 PLNwięcej
Typowe zestawy UPS z blokami akumulatorowymi
Model UPS / BlokiBA36/14BA36/21BA36/28BA96/07BA96/12
M1000LTwięcejwięcejwięcej  
M2000LT   więcejwięcej
M3000LT   więcejwięcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.