Bloki akumulatorowe: PowerLine
Bloki akumulatorowe PowerLine zosta?y zaprojektowane do wspó?pracy z zasilaczami serii PowerLine LT (które nie posiadaj? wewn?trznych akumulatorów). Kompaktowa obudowa bloków pozwoli?a na umieszczenie wewn?trz akumulatorów o bardzo du?ej pojemno?ci zapewniaj?cych bardzo d?ugie czasy podtrzymania.
Uniwersalna budowa bloku umo?liwia wykorzystanie go równie? do wspó?pracy z zasilaczami UPS innych serii, nawet pracuj?cych przy innych napi?ciach DC. Wygodne, szybkie z??cze DC u?atwia eksploatacj? bloków.

Cechy g?ówne:
• kompaktowa obudowa wolno stoj?ca zgrana wzorniczo z UPS serii PowerLine LT,
• du?a pojemno?? akumulatorów,
• wygodne, szybkie z??cze DC,
• bezpieczniki wewn?trzny,
• mo?liwe ró?norodne kombinacje: napi?cie x pojemno??.

Przeznaczenie:
• do wspó?pracy z zasilaczami serii PowerLine LT,
• zapewniaj? nawet wielogodzinne czasy podtrzymania,
• mo?liwa wspó?praca z UPS-ami innych serii.

Gwarancja: door-to-door, 24 miesi?ce pe?nej gwarancji na sprz?t i akumulatory.
Seria PowerLine zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaNapi?cie
znamionowe
Pojemno??
znamionowa
Cena
netto
Dane
szczegółowe
Blok akumulatorowy PowerLine BA36/14 36Vdc14Ah986 PLN więcej
Blok akumulatorowy PowerLine BA36/21 36Vdc21Ah1097 PLN więcej
Blok akumulatorowy PowerLine BA36/28 36Vdc28Ah1520 PLN więcej
Blok akumulatorowy PowerLine BA96/07 96Vdc7Ah1016 PLN więcej
Blok akumulatorowy PowerLine BA96/12 96Vdc12Ah1688 PLN więcej
Typowe zestawy UPS z blokami akumulatorowymi
Model UPS / BlokiBA36/14BA36/21BA36/28BA96/07BA96/12
M1000LTwięcejwięcejwięcej  
M2000LT   więcejwięcej
M3000LT   więcejwięcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.