Komunikacja: Oprogramowanie UPSilon
Seria oprogramowania komunikacyjnego UPSilon umo?liwia kompleksowe rozwi?zanie problemu bezpiecznej, automatycznej wspó?pracy systemu zasilania awaryjnego UPS z sieci? komputerow?.

Cechy g?ówne:
• zdalny monitoring i zarz?dzanie zasilaczem UPS,
• programowalne, automatyczne zamykanie systemu i wy??czanie UPS-a,
• zgodno?? z wieloma systemami operacyjnymi,
• dost?p do UPS-a lokalny i zdalny LAN/WAN,
• jednoczesne zamykanie wielu komputerów/serwerów,
• obs?uga wi?kszej liczby UPS z jednego stanowiska,
• dwusk?adnikowa budowa typu klient-serwer, zapewniaj?ca du?? elastyczno?? funkcjonaln?.

Przeznaczenie:
Wspó?pracuje z zasilaczami serii: PowerSine std/LT, PowerLine std/LT, PowerOn std/LT.
Obs?uguje systemy:
• jedno- i kilkustanowiskowe peer-to-peer,
• ma?e i ?rednie sieci z dowolnym popularnym serwerem,
• sieci wieloserwerowe.

Seria oprogramowania komunikacyjnego UPSilon obejmuje:
• UPSilon2000 - pakiet podstawowy do??czany bezp?atnie do zasilaczy UPS, z którymi wspó?pracuje,
• ClientMate - bezp?atne modu?y klienta programowego do zamykania wielu stanowisk/serwerów ró?nych systemów,
• UPSilon for Unix - oprogramowanie do wspó?pracy z wieloma systemami rodziny systemów Unix.

FAQ
Seria Oprogramowanie UPSilon zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaObs?ugiwane
systemy
Cena
netto
Dane
szczegółowe
Oprogramowanie UPSilon2000 for Windows Windows: 95, 98, Me, NT, 2000, 2003, XP, Novell Netware: 3/4/5/6.x , Unix Free BSD, Linux100 PLN więcej
Oprogramowanie ClientMate for Windows Windows: 95, 98, Me, NT, 2000, 2003, XP0 PLN więcej
Oprogramowanie UPSilon for UNIX SUN OS, SUN Solaris, SUN Solaris x86, HP HP-UX, DEC OSF/1, IBM AIX, SCO Unix, SCO XENIX, UnixWare, Linux, SGI IRIX, FreeBSD, Motorola AIX170 USD więcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.