Komunikacja: Net Feeler II
Czujnik środowiskowy NetFeeler II stanowi doskonałe uzupełnienie dla adaptera NetAgent II. Urządzenie łączymy z adaterem za pomocą specjalnego kabla dostarczanego w komplecie z czujnikiem. Dzięki temu, za pomocą przeglądarki www poprzez adapter, możemy sprawdzić warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniu UPS (lub innym). W razie przekroczenia ustalonych limitów możemy wywołać poprzez adapter żądaną akcję, jak np. wysłanie powiadomienia i automatyczne zamykanie serwerów/systemów informatycznych (lub inne). W celu rozszerzenia listy monitorowanych parametrów, możemy do NetFeeler'a dołączyć bezprzewodowo kolejne czujniki innego rodzaju.
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.