Akumulatory: Europower EV
Akumulatory EUROPOWER produkowane s? wed?ug japo?skiej technologii firmy SHIN-KOBE. S? to odpowiedniki akumulatorów marki KOBE pod wzgl?dem gabarytów, parametrów elektrycznych, ?ywotno?ci i jako?ci (ISO 9001 producenta, znak bezpiecze?stwa B). Producent akumulatorów EUROPOWER gwarantuje przede wszystkim wysok? i sta?? jako?? produktów przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen. Akumulatory te stosowane s? mi?dzy innymi przez renomowanych, ?wiatowych producentów UPS-ów.

Cechy g?ówne:
• typ: VRLA (Valve Regulated Lead-Acid - o?owiowo-kwasowe regulowane zaworami),
• technologia AGM (Absorbed Glass Mat - elektrolit uwi?ziony w separatorach z w?ókna szklanego),
• projektowana ?ywotno??: 5 lat (w temperaturze do 25°C),
• bardzo dobre charakterystyki roz?adowania sta?? moc? i du?ym pr?dem, szczególnie dla krótkich czasów roz?adowania (5-20 minut),
• wi?ksza pojemno?? przy zachowaniu standardowych gabarytów,
• szczególnie ma?a rezystancja wewn?trzna (mniejsza ni? w serii EP),
• praca mo?liwa w dowolnym po?o?eniu,
• bardzo niskie samoroz?adowanie umo?liwiaj?ce bardzo d?ugi okres sk?adowania,
• szeroki zakres temperatur pracy i sk?adowania,
• doskona?a relacja jako?ci do ceny,
• napi?cie znamionowe: 12V,
• zakres pojemno?ci: od 5,5Ah do 75Ah.

Przeznaczenie:
• praca buforowa (zasilacze UPS, o?wietlenie awaryjne, itp. systemy z krótkim czasem podtrzymania, optymalnie 5-20 minut).

Gwarancja: 36 miesi?cy: 18 miesi?cy pe?nej gwarancji plus 18 miesi?cy gwarancji PRO-RATA FAQ
Pliki do pobrania: EV - tabele sta?omocoweEV - tabele sta?opr?doweEuropower - broszura
Seria Europower EV zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaNapi?cie
znamionowe
Pojemno??
znamionowa
Cena
netto
Dane
szczegółowe
Akumulator EV 6 - 12 12V5,5Ah C1024,62 USD więcej
Akumulator EV 9 - 12 12V8,0Ah C1029,46 USD więcej
Akumulator EV 15 - 12 12V13Ah C1055,03 USD więcej
Akumulator EV 22 - 12 12V20Ah C1067,97 USD więcej
Akumulator EV 33 - 12 12V31Ah C10122,67 USD więcej
Akumulator EV 50 - 12 12V48Ah C10154,56 USD więcej
Akumulator EV 75 - 12 12V73Ah C10239,53 USD więcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.