Akumulatory: Europower EPL
Akumulatory EUROPOWER produkowane s? wed?ug japo?skiej technologii firmy SHIN-KOBE. S? to odpowiedniki akumulatorów marki KOBE pod wzgl?dem gabarytów, parametrów elektrycznych, ?ywotno?ci i jako?ci (ISO 9001 producenta, znak bezpiecze?stwa B). Producent akumulatorów EUROPOWER gwarantuje przede wszystkim wysok? i sta?? jako?? produktów przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen. Akumulatory te stosowane s? mi?dzy innymi przez renomowanych, ?wiatowych producentów UPS-ów.

Cechy g?ówne:
• typ: VRLA (Valve Regulated Lead-Acid - o?owiowo-kwasowe regulowane zaworami),
• technologia AGM (Absorbed Glass Mat - elektrolit uwi?ziony w separatorach z w?ókna szklanego),
• projektowana ?ywotno??: 10 lat (w temperaturze do 25°C),
• ma?a rezystancja wewn?trzna,
• praca mo?liwa w dowolnym po?o?eniu,
• bardzo niskie samoroz?adowanie umo?liwiaj?ce bardzo d?ugi okres sk?adowania,
• szeroki zakres temperatur pracy i sk?adowania,
• doskona?a relacja jako?ci do ceny,
• napi?cie znamionowe: 12V,
• zakres pojemno?ci: od 7,2Ah do 210Ah.

Przeznaczenie:
• praca buforowa (zasilacze UPS i inne urz?dzenia z zachowaniem warunków stabilnej temperatury < 25°C i dobrej jako?ci ?adowania).

Gwarancja: 36 miesi?cy: 18 miesi?cy pe?nej gwarancji plus 18 miesi?cy gwarancji PRO-RATA
Pliki do pobrania: EPL - tabele sta?omocoweEPL - tabele sta?opr?doweEuropower - broszura
Seria Europower EPL zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaNapi?cie
znamionowe
Pojemno??
znamionowa
Cena
netto
Dane
szczegółowe
Akumulator EPL 7,2 - 12 12V7,2Ah C2029,46 USD więcej
Akumulator EPL 12 - 12 12V12Ah C2056,68 USD więcej
Akumulator EPL 17 - 12 12V17Ah C2073,85 USD więcej
Akumulator EPL 28 - 12 12V28Ah C2094,59 USD więcej
Akumulator EPL 42 -12 12V42Ah C20150,25 USD więcej
Akumulator EPL 65 - 12 12V65Ah C20236,42 USD więcej
Akumulator EPL 85 - 12 12V85Ah C20320,45 USD więcej
Akumulator EPL 110 - 12 12V110Ah C20389,5 USD więcej
Akumulator EPL 150 - 12 12V150Ah C20500,09 USD więcej
Akumulator EPL 210 - 12 12V210Ah C20709,67 USD więcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.