Akumulatory: Europower EP
Akumulatory EUROPOWER produkowane s? wed?ug japo?skiej technologii firmy SHIN-KOBE. S? to odpowiedniki akumulatorów marki KOBE pod wzgl?dem gabarytów, parametrów elektrycznych, ?ywotno?ci i jako?ci (ISO 9001 producenta, znak bezpiecze?stwa B). Producent akumulatorów EUROPOWER gwarantuje przede wszystkim wysok? i sta?? jako?? produktów przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen. Akumulatory te stosowane s? mi?dzy innymi przez renomowanych, ?wiatowych producentów UPS-ów.

Cechy g?ówne:
• typ: VRLA (Valve Regulated Lead-Acid - o?owiowo-kwasowe regulowane zaworami),
• technologia AGM (Absorbed Glass Mat - elektrolit uwi?ziony w separatorach z w?ókna szklanego),
• projektowana ?ywotno??: 5 lat (w temperaturze do 25°C),
• ma?a rezystancja wewn?trzna,
• praca mo?liwa w dowolnym po?o?eniu,
• bardzo niskie samoroz?adowanie umo?liwiaj?ce bardzo d?ugi okres sk?adowania,
• szeroki zakres temperatur pracy i sk?adowania,
• doskona?a relacja jako?ci do ceny,
• napi?cie znamionowe: 6V i 12V,
• zakres pojemno?ci:
- dla napi?cia 6V: od 1,2Ah do 12Ah,
- dla napi?cia 12V: od 1,2Ah do 230Ah.

Przeznaczenie:
• praca buforowa (zasilacze UPS, systemy alarmowe i ppo?., systemy monitoringu, o?wietlenie awaryjne, kasy i drukarki fiskalne, centrale telefoniczne, itp.),
• praca cykliczna (urz?dzenia przeno?ne, urz?dzenia mobilne).

Gwarancja: 36 miesi?cy: 18 miesi?cy pe?nej gwarancji plus 18 miesi?cy gwarancji PRO-RATA
Pliki do pobrania: EP - tabele sta?omocoweEP - tabele sta?opr?doweEuropower - broszura
Seria Europower EP zawiera następujące produkty
ZdjęcieNazwaNapi?cie
znamionowe
Pojemno??
znamionowa
Cena
netto
Dane
szczegółowe
Akumulator EP 1,2 - 6 6V1,2Ah C2011,97 USD więcej
Akumulator EP 3 - 6 6V3,0Ah C2014,13 USD więcej
Akumulator EP 4,5 - 6 6V4,5Ah C2014,04 USD więcej
Akumulator EP 7 - 6 6V7,0Ah C2021,49 USD więcej
Akumulator EP 12 - 6 6V12,0Ah C2024,96 USD więcej
Akumulator EP 1,2 - 12 12V1,2Ah C2019,47 USD więcej
Akumulator EP 2,3 - 12 12V2,3Ah C2023,51 USD więcej
Akumulator EP 3,6 - 12 12V3,6Ah C2022,95 USD więcej
Akumulator EP 5 - 12 12V5,0Ah C2019,99 USD więcej
Akumulator EP 7,2 - 12 12V7,2Ah C2024,19 USD więcej
Akumulator EP 12 - 12 12V12Ah C2047,79 USD więcej
Akumulator EP 17 - 12 12V17Ah C2057,02 USD więcej
Akumulator EP 28 - 12 12V28Ah C2091,87 USD więcej
Akumulator EP 33 - 12 12V33Ah C20123,85 USD więcej
Akumulator EP 42 - 12 12V42Ah C20131,5 USD więcej
Akumulator EP 65 - 12 12V65Ah C20213,62 USD więcej
Akumulator EP 90 - 12 12V90Ah C20294,54 USD więcej
Akumulator EP 100 - 12 12V100Ah C20314,86 USD więcej
Akumulator EP 120 - 12 12V120Ah C20359,23 USD więcej
Akumulator EP 160 - 12 12V160Ah C20480,86 USD więcej
Akumulator EP 200 - 12 12V200Ah C20587,4 USD więcej
Akumulator EP 230 - 12 12V230Ah C20653,09 USD więcej
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.