Zestaw produktów
UPS PowerSine SP1000LT + Blok akumulatorowy PowerSine BA48/12 Cena netto zestawu: 2120 PLN
Po??czenie zasilacza UPS z serii PowerSine LT z blokiem akumulatorowym PowerSine jest podwójnie korzystne:
• blok amumulatorowy zapewnia znaczne wyd?u?enie czasu podtrzymania w stosunku do zasilacza standardowego,
• zasilacz w wersji LT, dzi?ki bardziej wydajnej ?adowarce, zapewnia dostatecznie krótki czas ?adowania pomimo wi?kszej pojemno?ci akumulatorów w bloku ni? w zasilaczu standardowym.

Cechy g?ówne:
• d?ugi czas podtrzymania nawet przy du?ym obci??eniu,
• krótki czas ?adowania po powrocie zasilania,
• obudowy wolno stoj?ce z mo?liwo?ci? ustawienia w uk?adzie "tower" (UPS na bloku),
• mo?liwo?? do??czenia kolejnego/-ych bloku/-ów akumulatorowego/-ych.
Seria: PowerSine LT
Model: SP1000LT

Cena netto: 1100 PLN
foto
Seria: PowerSine
Model: BA48/12

Cena netto: 1020 PLN
foto
Dane techniczne
Czas podtrzymania przy obci??eniu 100% - 23min,
przy obci??eniu 80% - 30min,
przy obci??eniu 50% - 50min.
Szczegó?owa tabela czasowa:
25W - 8h15min, 50W - 5h15min, 75W - 3h45min, 100W - 3h15min, 125W - 2h20min,
150W - 1h55min, 200W - 1h25min, 250W - 1h05min, 300W - 55min, 400W - 40min,
500W - 30min, 600W - 25min, 650W - 23min
Czas ?adowania 5h do 90% pojemno?ci
Typ i ilo?? akumulatorów SP1000LT • dedykowane bloki akumulatorowe: BA48/12 i BA48/24,
• akumulatory zewn?trzne: 48Vdc/12Ah-250Ah - szczelne, o?owiowo-kwasowe, bezobs?ugowe lub akumulatory mokre.
Typ i ilo?? akumulatorów BA48/12 12V/12Ah x4szt., (szczelne, o?owiowo-kwasowe, bezobs?ugowe, ?ywotno?? 5 lat).
Wymiary SP1000LT d?ugo?? : 450mm
szeroko?? : 180mm
wysoko?? : 217mm
Wymiary BA48/12 d?ugo??: 510mm
szeroko??: 180mm
wysoko??: 200mm
Masa SP1000LT netto: 14,5kg, brutto: 15,5kg
Masa BA48/12 20kg
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.