Najwy?szej jako?ci i najwy?szej niezawodno?ci systemy UPS on-line o mocy 6-600kVA do krytycznych zastosowa?.
Seria Cechy główne Przeznaczenie
PowerCompact C1
30-120kVA 3/3
• topologia beztransformatorowa on-line,
• praca równoleg?a i/lub redundantna,
• zakres mocy 30kVA – 120kVA,
• uk?ad faz: 3/3,
• akumulatory wewn?trzne w UPS do 40kVA, zewn?trzne dla wi?kszych,
• panel sterowania: LCD, LED + keyboard,
• obudowa wolno stoj?ca, ?atwo przesuwalna.
• centralny UPS dla ma?ych firm,
• centralny UPS dla ?rednich i du?ych sieci komputerowych,
• systemy jedno- i wieloserwerowe,
• sprz?t biurowy i telekomunikacyjny,
• sprz?t medyczny,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu.
PowerDiamond D1
160-600kVA 3/3
• topologia beztransformatorowa on-line,
• praca równoleg?a i/lub redundantna,
• zakres mocy 160kVA – 600kVA,
• uk?ad faz: 3/3,
• akumulatory zewn?trzne,
• panel sterowania: LCD, LED + keyboard.
• centralny UPS dla ma?ych i ?rednich firm,
• centralny UPS dla ?rednich i du?ych sieci komputerowych,
• systemy jedno- i wieloserwerowe,
• sprz?t biurowy i telekomunikacyjny,
• sprz?t medyczny,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu.
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.