Zdalne monitorowanie i zarz?dzanie systemu UPS u?atwia jego u?ytkowanie.
Seria Cechy główne Przeznaczenie
Oprogramowanie UPSilon
• pe?ny monitoring i zarz?dzanie zasilaczem UPS,
• automatyczne zamykanie systemu i wy??czanie UPS-a,
• obs?uga wielu systemów operacyjnych,
• dost?p do UPS-a lokalny i zdalny LAN/WAN,
• zamykanie wielu komputerów/serwerów,
• obs?uga wi?kszej liczby UPS.
Wspó?pracuje z zasilaczami serii:
• PowerSine std/LT,
• PowerLine std/LT,
• PowerOn std/LT.
Obs?uguje systemy:
• jedno- i kilkustanowiskowe peer-to-peer,
• ma?e i ?rednie sieci z dowolnym popularnym serwerem,
• sieci wieloserwerowe.
Adaptery SNMP NetAgent
• pe?ny monitoring i zarz?dzanie zasilaczem UPS,
• automatyczne zamykanie systemu i wy??czanie UPS-a,
• wsparcie dla wielu systemów NMS,
• wysy?anie trapów SNMP,
• autoryzowany dost?p lokalny i zdalny poprzez sie? LAN/WAN,
• zamykanie wielu komputerów/serwerów,
• wygodna obs?uga wi?kszej liczby UPS.
Wspó?pracuje z zasilaczami serii:
• PowerSine std/LT,
• PowerLine std/LT,
• PowerOn std/LT.
Obs?uga systemów:
• jedno- i kilkustanowiskowych peer-to-peer,
• ma?e i ?rednie sieci z dowolnym popularnym serwerem,
• sieci wieloserwerowe,
Zalecany przy oddaleniu UPS od serwera/serwerów.
Net Feeler II
Zdalny odczyt:
• temperatury, wilgotno?ci i poziomu wody,
• opcjonalnie z czujników dymu i bezpiecze?stwa.
Wspó?pracuje z:
• adapterem SNMP typu NetAgent II,
• innymi czujnikami ?rodowiskowymi.
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.