?ród?o niemal nieograniczonej autonomii.
Seria Cechy główne Przeznaczenie
PowerSine
• kompaktowa obudowa wolno stoj?ca zgrana wzorniczo z UPS,
• du?a pojemno?? akumulatorów,
• mo?liwo?? do??czania kolejnych bloków,
• wygodne z??cze DC,
• bezpieczniki automatyczne.
• do wspó?pracy z zasilaczami serii PowerSine LT,
• zapewniaj? nawet wielogodzinne czasy podtrzymania.
PowerLine
• kompaktowa obudowa wolno stoj?ca zgrana wzorniczo z UPS,
• du?a pojemno?? akumulatorów,
• wygodne z??cze DC,
• bezpieczniki automatyczne.
• do wspó?pracy z zasilaczami serii PowerLine LT,
• zapewniaj? nawet wielogodzinne czasy podtrzymania.
PowerOn
• obudowa wolno stoj?ca zgrana wzorniczo z seri? PowerOn,
• kó?ka do swobodnego przesuwania bloku
• du?a pojemno?? akumulatorów,
• mo?liwo?? do??czania kolejnych bloków.
• do wspó?pracy z zasilaczami serii PowerOn LT,
• zapewniaj? nawet wielogodzinne czasy podtrzymania.
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.