Bardzo wydajne, nowoczesne ?ród?o energii dla systemów UPS i nie tylko.
Seria Cechy główne Przeznaczenie
Europower EP
• typ: VRLA,
• technologia AGM,
• projektowana ?ywotno??: 5 lat (w 25°C),
• napi?cie znamionowe: 6V i 12V,
• zakres pojemno?ci:
- dla 6V: od 1,2Ah do 12Ah,
- dla 12V: od 1,2Ah do 230Ah.
• praca buforowa (zasilanie awaryjne),
• praca cykliczna.
Europower EV
• typ: VRLA,
• technologia AGM,
• projektowana ?ywotno??: 5 lat (w 25°C),
• mniejsza rezystancja wewn?trzna ni? w serii EP,
• napi?cie znamionowe: 12V,
• zakres pojemno?ci: od 5,5Ah do 75Ah.
• zaprojektowane specjalnie do pracy w zasilaczach UPS.
Europower EPL
• typ: VRLA,
• technologia AGM,
• projektowana ?ywotno??: 10 lat (w 25°C),
• napi?cie znamionowe: 12V,
• zakres pojemno?ci: od 7,2Ah do 210Ah.
• praca buforowa (zasilanie awaryjne),
• praca cykliczna,
• praca w warunkach stabilnych temperaturowo <25°C.
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.