Solidne, ekonomiczne, wysokiej klasy zabezpieczenie dla ka?dego sprz?tu
Seria Cechy główne Przeznaczenie
PowerLine
1kVA - 3kVA
• topologia beztransformatorowa on-line,
• bardzo ma?e harmoniczne na wej?ciu,
• bardzo szeroki zakres napi?cia wej?ciowego,
• czysty sinus na wyj?ciu,
• zakres mocy 1000VA – 3000VA,
• uk?ad faz: 1/1,
• akumulatory wewn?trzne i/lub zewn?trzne,
• panel sterowania: LED + keyboard,
• obudowa wolno stoj?ca lub rack 19".
• centralny UPS dla ma?ych sieci komputerowych
(ok. 3-15 komputerów) z osprz?tem sieciowym LAN,
• systemy jedno- i wieloserwerowe,
• sprz?t biurowy i telekomunikacyjny,
• rozbudowane systemy obs?ugi sprzeda?y,
• sprz?t medyczny,
• sterowniki przemys?owe,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu.
PowerLine LT
1kVA - 3kVA
• topologia beztransformatorowa on-line,
• bardzo ma?e harmoniczne na wej?ciu,
• bardzo szeroki zakres napi?cia wej?ciowego,
• czysty sinus na wyj?ciu,
• zakres mocy 1000VA – 3000VA,
• uk?ad faz: 1/1,
• zewn?trzne bloki akumulatorowe (jeden lub wi?cej),
• krótki czas ?adowania,
• panel sterowania: LED + keyboard,
• obudowa wolno stoj?ca lub rack 19".
D?ugi czas podtrzymania dla nw. zastosowa?:
• centralny UPS dla ma?ych sieci komputerowych
(ok. 3-15 komputerów) z osprz?tem sieciowym LAN,
• systemy jedno- i wieloserwerowe,
• sprz?t biurowy i telekomunikacyjny,
• rozbudowane systemy obs?ugi sprzeda?y,
• sprz?t medyczny,
• sterowniki przemys?owe,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu.
PowerOn
4kVA - 10kVA
• topologia on-line,
• czysty sinus na wyj?ciu,
• zakres mocy 4kVA – 10kVA,
• uk?ad faz: 1/1 i 3/1,
• akumulatory wewn?trzne lub zewn?trzne,
• panel sterowania: LCD, LED + keyboard,
• obudowa wolno stoj?ca, ?atwo przesuwalna.
• centralny UPS dla ma?ych i ?rednich sieci komputerowych
(ok. 10-65 komputerów) z osprz?tem sieciowym LAN,
• systemy jedno- i wieloserwerowe,
• sprz?t biurowy i telekomunikacyjny,
• rozbudowane systemy obs?ugi sprzeda?y,
• sprz?t medyczny,
• sterowniki i jednofazowe urz?dzenia przemys?owe,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu.
PowerOn LT
4kVA - 10kVA
• topologia on-line,
• czysty sinus na wyj?ciu,
• zakres mocy 4kVA – 10kVA,
• uk?ad faz: 1/1 i 3/1,
• zewn?trzne bloki akumulatorowe (jeden lub wi?cej),
• krótki czas ?adowania,
• panel sterowania: LCD, LED + keyboard,
• odr?bne obudowy wolno stoj?ce: UPS-a i bloku.
D?ugi czas podtrzymania dla nw. zastosowa?:
• centralny UPS dla ma?ych i ?rednich sieci komputerowych
(ok. 10-65 komputerów) z osprz?tem sieciowym LAN,
• systemy jedno- i wieloserwerowe,
• sprz?t biurowy i telekomunikacyjny,
• rozbudowane systemy obs?ugi sprzeda?y,
• sprz?t medyczny,
• sterowniki i jednofazowe urz?dzenia przemys?owe,
• systemy o?wietlenia dowolnego typu.
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.