Najlepsze na rynku produkty klasy line-interactive
Seria Cechy główne Przeznaczenie
PowerSine
1kVA - 2kVA
• topologia line-interactive,
• czysty sinus na wyj?ciu,
• zakres mocy 1000VA – 2000VA,
• uk?ad Super AVR,
• akumulatory wewn?trzne,
• dwie wersje panelu sterowania: LED i LCD,
• obudowa wolno stoj?ca.
• komputery osobiste, stacje robocze i serwery,
• sprz?t biurowy, telekomunikacyjny i sieciowy LAN,
• obs?uga sprzeda?y: kasy fiskalne, wagi elektroniczne, skanery,
• sprz?t medyczny,
• sterowniki przemys?owe,
• o?wietlenie zwyk?e i energooszcz?dne,
• systemy CO.
PowerSine LT
1kVA - 2kVA
• topologia line-interactive,
• czysty sinus na wyj?ciu,
• zakres mocy 1000VA – 2000VA,
• uk?ad Super AVR,
• zewn?trzne bloki akumulatorowe (jeden lub wi?cej),
• dwie wersje panelu sterowania: LED i LCD,
• odr?bne obudowy wolno stoj?ce: UPS-a i bloku.
D?ugi czas podtrzymania dla nw. urz?dze?:
• komputery osobiste, stacje robocze i serwery,
• sprz?t biurowy, telekomunikacyjny i sieciowy LAN,
• obs?uga sprzeda?y: kasy fiskalne, wagi elektroniczne, skanery,
• sprz?t medyczny,
• sterowniki przemys?owe,
• o?wietlenie zwyk?e i energooszcz?dne,
• systemy CO.
Copyright 2006 ARA sp. z o.o.